Dotace za rok 2018

11.12.2018 10:02

Pro rok 2018 byly ve prospěch naší TJ uvolněny částky z rozpočtu magistrátu města Brna ve výši 39 000,- Kč pro zajištění výkonnostního sportovního vyžití mládeže a dále byla vyčleněna částka 80 000,- Kč na provoz, úhrady energií, opravy a údržbu areálu  jakož i na sportovní vybavení dospělých. 

Z důvodu výměny a odstranění havarijního stavu u části oken budovy sociálního zázemí sportovního areálu Borky byla poskytnuta investiční dotace ve výši 70 000,- Kč.

 

Z rozpočtu ÚMČ Brno Maloměřice a Obřany byla vyčleněnna částka ve výši 36 000,- Kč určená zejména pro nezbytné opravy zařízení areálu a udržování hrací plochy vč. správy nemovitostí.