Dotace za rok 2019

26.02.2020 09:30

Poskytovatel magistrát města Brna na provoz, údržbu a energie částku 80000,- Kč ; na mládež a provoz částku 34000,- Kč; na projekt nákupu a výměny střídaček částku 120000,- Kč.

 Z rozpočtu městské části Maloměřice a Obřany na provoz, údržbu a mládež částku 36000,- Kč.