Dotace za rok 2020

03.01.2021 16:23

Z rozpočtu magistrátu města Brna byla pro naši TJ poskytnuta dotace ve výši 80000,- Kč na provoz, energie a sportovní činnost dospělých. Na podporu mládežnického sportu vyla poskytnuta částka  36000,- Kč a částka ve výši 190000,- Kč v kapitole invesic, jako příspěvek na nákup zahradního sekacího traktoru s příslušenstvím.

Z rozpočtu městské části Maloměřice a Obřany byla na podporu regionálního sportu zejména v mládežnických kategoriích, na provoz, opravy a udržbu sportovního areálu Borky uvolněna částka ve výši 42000,- Kč. Všechny tyto dotační prostředky byly vyčerpány a řádně v daném termínu vyúčtovány. Všem poskytovatelům za tyto dotace děkujeme s vědomím, že bez takto získaných prostředků by nebylo možné pokračovat v našich sportovních projektech a aktivitách.