Dotace za rok 2023

11.12.2023 22:42
 Z rozpočtu Magistrátu města Brna byly v dotačních programech uvolněny následující částky:
   - Podpora provozu sportoviště 123000,- Kč 
   - Pravidelná sportovní činnost dospělých 12000,- Kč 
   - Podpora mládežnického sportu 13000,- Kč 
- Z rozpočtu ÚMČ Maloměřice a Obřany 35000,- Kč