Za přispění Magistrátu města Brna, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy byly realizovány tyto projekty :

12.09.2017 08:57

1) Oplocení

2) Závlaha hřiště              

3) Rekonstrukce fasády objektu šaten                   

4) Výměna plynového kotle